top of page
5480a2f7-c067-4ebe-a281-19d5c09a0b6c.JPG

KÄLVESTENSMODELLEN

- En djupintervju för att bättre förstå familjeklimat

Hem: Välkommen

OM MODELLEN

Kälvestensmodellen är en gedigen forskningsbaserad familjepsykologisk intervjumetod för socialarbetare i arbetet med att förstå  och bedöma möjliga familjehem och adoptivhem. Intervjumetoden ger kunskap om familjens inre liv och resurser. Den ger en hjälp att tänka teoretiskt kring hur familjen fungerar och om det finns lämpliga resurser att ta hand om och vårda ett annat barn. 

Utbildningen i metoden omfattar fyra heldagar uppdelat på två tillfällen. De inledande två dagarna ger kunskap om metodens teoretiska bakgrund, intervjuformulärets struktur, innehåll och genomförande samt reflektioner kring konsten att samtala och lyssna. Dagarna avslutas med en samtalsövning. De avslutande två dagarna ger teoretisk och praktisk kunskap om arbetet med att tolka intervjuerna. Praktiskt genomförs detta i både storgrupp och mindre grupper. Utbildningen avslutas med tankar kring återkoppling till de intervjuade.

Litteratur:

Craaford, C. Människan är en berättelse. Natur & Kultur, 2005

Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. Familjepsykologi. Liber, 1982

Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn. Natur & Kultur, 2013

Hem: Om terapi

Om oss

Gerry Tapper- Är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi. Gerry har arbetat med Kälvestensmodellen sedan början av 80-talet och är utbildad av Anna-Lisa Kälvesten. Gerry gör tolkningar och håller utbildningar i Kälvestensmodellen. 

Magnus Nilsson Tapper- Är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Han har under ett par års tid fördjupat sig i Kälvestensmodellen och är delaktig i utbildningen kring metoden. Magnus gör tolkningar på plats men också på distans via nätet.

 

Utbildningar i Kälvestensmodellen hålls en gång per termin i ändamålsenliga lokaler på Sturups Airport Hotell. I priset (19800 kr exkl. moms) ingår frukost/fika och lunch men inte boende. Nästa utbildningstillfälle blir den 16-17/4 och 13-14/5 2024. Kontakta oss för mer information genom att fylla i kontaktformuläret eller för att anmäla intresse till utbildningen. Om ni vill anmäla er till nästa utbildning behöver vi informationen vi ber om i formuläret.

För tolkningar av genomförda intervjuer kontakta oss direkt:

 

Gerry 0708-993181, gerry.tapper@telia.com

 

Magnus 0733-727102, m.nilssontapper@hotmail.com 

IMG_3902.HEIC
magnus_tapper_nilsson_psykodynamiskt-centrum (1).jpg

KONTAKT

Hem: Välkänt citat

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page